obraz

Getty Images

Všimli ste si niekedy, že je s vaším chlapom niečo, čo nikdy nezmizne tvoje chrbtice? Alebo možno je to správanie, ktoré vás vždy obrátilo; niečo, čo minulí priatelia mali vždy spoločné.

Online komunita Whisper nedávno požiadala používateľov, aby vyznali najneobvyklejšie kvality, ktoré ich zapríčiňujú, a odpovede sa pohybujú od veselých po mierne rušivé.

Prejdite nižšie uvedenými odpoveďami, ale pripravte sa na seba – to bude čudné.

https://cdn-embed.wimages.net/0509a990aea11b39899e40d0ea6689dd36458-wm.jpg

https://cdn-embed.wimages.net/05097ff8681a20621856e037c7d6678882909d-wm.jpg

https://cdn-embed.wimages.net/050981eaed8786419718c0430ea1aadfd709d0-wm.jpg

https://cdn-embed.wimages.net/050981dd06731e171870886faa87a6aa52501f-wm.jpg

https://cdn-embed.wimages.net/050983d17334bf9073279fa44b75c245c988d0-wm.jpg

https://cdn-embed.wimages.net/0509a94027637c999484f6f33de69190ef518c-wm.jpg

https://cdn-embed.wimages.net/0509833c02487c7016288f8f6a3850edf3d723-wm.jpg