Nájsť inzerát Jingles na WomansDay.com – populárne komerčné reklamy Jingles na WomansDay.com

nožička Roll Whale

YouTube.com

Jingle boli už od dvadsiatych rokov dvadsiateho storočia – prvá sa pripisovala spoločnosti General Mills za spievajúcu rádiovú reklamu Wheaties. Jednoducho napísané (často s opakujúcimi sa frázami) pre jednoduché spomienky, texty zranenia môžu byť čokoľvek, od sloganu po telefónne číslo až po výhody určitého produktu (napríklad “Kiss trochu dlhšie … s Big Red!”). Spoločnosť WomansDay.com sa rozhodla nájsť tie najpamätnejšie zo skupiny a znovu objavila tieto desať malých piesní, ktoré boli obsiahnuté v reklamách s dlhou tradíciou. Z klasickej Tootsie Role jingle (“Čokoľvek to je, myslím, že vidím …”) na slávny Chiliho rebrový džiník, tieto víťazné ditty vás budú prechádzať do pamäte pruhu.

Loading...