Forskning hittar arbetsmoms lyckligare

En ny studie publicerad i december numret av Journal of Family Psychology fann att arbetsmödrar har bättre hälsa och färre symptom på depression än hemma moms.

Forskare vid University of North Carolina Greensboro studerade mer än 1300 mammor i USA under en tioårsperiod som började strax efter barnets födelse genom femte klassen. De ifrågasattes om depression, hälsotillstånd, jonglering, familjeliv och föräldraskap.

Mammor anställda deltid (mindre än 32 timmar i veckan) var lika inblandade i deras barns skola som hemma moms och mer involverade än mammor som arbetade heltid. De gav också mer inlärningsmöjligheter för småbarn och verkade också känsligare för dem.

Deltids moms var också mer sannolikt än andra mödrar att betrakta sin hälsa som “utmärkt” snarare än “fattig”, “rättvis” eller “bra”.

utbildning och vissa personlighetsdrag.

Även om dessa fynd representerar vissa kvinnor representerar de inte nödvändigtvis majoriteten. Det är omöjligt att avgöra vilken av dessa situationer (arbetar eller vistas hemma) är bättre än den andra. Att bestämma vad som bäst passar dina familjers behov är viktigast.

Moms, vi vill ha feedback! Är dessa resultat förenliga med din egen erfarenhet?

Du kanske också gillar:

8 sätt att vara en lycklig mamma

10 Pengar Spara Tips för att stanna hemma moms

–Jennifer Fiorentino, WomansDay.com Intern

Loading...