bild

Getty Images

Slipp inhalatorn – det kan du inte behöva längre. Forskare vid Cardiff University i Wales säger att de har hittat grundorsaken till astma. Upptäckten kan leda till en ny behandling av tillståndet inom de närmaste fem åren.

Med hjälp av möss och mänsklig luftvävnad från astmatiska och icke-astmatiska personer kunde laget bevisa att kalciumavkänningsreceptorn (CaSR) är orsaken till tillståndet. Vid astmapatienter är CaSR överaktiv och orsakar att luftvägarna blir inflammerade och smala. När detta händer, uppträder symtom på astma: hosta, väsande andning, känslan av ett tätt bröst och andningsförlust.

Efter att ha upptäckt cellerna som utlöser problemet upptäckte forskarna också att läkemedel redan finns som kan deaktivera dessa celler och stoppa alla symtom. Calcilytics, en kalciumreceptorantagonist som används för att behandla benbrist, kan vara svaret på astmatikernas böner överallt.

“Om vi ​​kan bevisa att kalcilytika är säkra när de ges direkt till lungorna hos människor, så kan vi på fem år vara i stånd att behandla patienter och eventuellt stoppa astma i första hand”, säger professor Daniela Riccardi, ledande utredare av studien.

Astma påverkar ungefär 25 miljoner människor i USA ensam, och 5% av dem som lider av astma svarar inte på aktuella behandlingar för kronisk lungsjukdom. Om den fortsatta forskningen visar sig framgångsrik kan detta vara den bästa nyheterna för astma-patienter än.

[Via Telegrafen]