misslyckades Test

Getty ImagesTetra Images

Tuff kärlek kan vara effektiv, men vart ritar du linjen?

En mamma från Fairfax County, VA, lär sitt barn de svåra konsekvenserna av att slacka i skolan. Hon trodde att hennes dotter, som påstås hoppade över klasser ofta, inte levde upp till sin akademiska potential.

Och mammen skulle inte låta sin dotter komma undan den. Hon bad djärvt skolan att misslycka sin dotter på engelska, ett straff som mamman tyckte var förtjänt. I en överraskande twist, skolan nekas hennes begäran. Förvaltningen trodde att misslyckande henne inte skulle hjälpa henne att lyckas eftersom hon förstod vad som lärdes. hennes betyg var helt enkelt resultatet av hennes lathet.

Ja, dottern misslyckades nästan med sin engelska klass efter att ha försummat att göra läxor och visade sig för tentor, men läraren tyckte fortfarande att hon hade en akademisk passform för att gå vidare till nästa klassnivå. Faktum är att hon fick ett A för kvartalet, vilket gjorde sin övergripande betyg en D- tillräckligt hög för att passera klassen.

Läraren hade också en regel att en elevs slutbetyg i klassens slutresultat skulle vara oförändrad eller inte, trots att studenten hade hoppat över testet tillsammans.

Skulle skolan ha nekat moders begäran?

[via Fox8.com