bild

Kvinnans dag

OFFENTLIGA BESTÄMMELSER
INGEN KÖP NÖDVÄNDIG FÖR ATT ANVÄNDA ELLER VIN. En inköp eller betalning av något slag kommer inte att öka dina chanser att vinna

1. VINNER VAL: Vinnare (individuellt och kollektivt, “Vinnaren”) kommer att väljas på eller omkring 7/31/2018 i en slumpmässig ritning bland alla bidragsberättigade mottagna inkomster. Varje tävling är en annan ritning som måste anges separat. Alla tävlingarna i dessa officiella regler är individuellt och kollektivt “Sweepstakes.” Om sponsorn inte får några bidragsberättigade poster har sponsorn rätt att avbryta Sweepstakes. Ritning kommer att genomföras av Kvinnans dag, vars beslut är slutgiltiga. Odds för att vinna kommer att bero på det totala antalet bidragsberättigade inkomster som mottas. Om kanadensare är berättigade att skriva in enligt vad som anges i berättigande stycket nedan, och om det finns en kanadensisk vinnare, kommer vinnaren att behöva svara korrekt på en matematisk färdighetsprovningsfråga som ett villkor för att ta emot priset. Viktigt meddelande: Du kan bli debiterad för att besöka den mobila webbplatsen i enlighet med villkoren i ditt serviceavtal med din operatör. Kontakta din trådlösa tjänsteleverantör angående din prissättning. Du måste använda en Smartphone-enhet för att delta via din mobiltelefon. Inte alla mobiloperatörer har den nödvändiga tjänsten att delta. Kontrollera telefonens funktioner för specifika Internetinstruktioner. Om din dataförbrukning överstiger vad som tilldelas av din dataplan, kan du bli föremål för extra avgifter från din operatör. Kontakta din mobilleverantör med några frågor angående din faktura.

2. VINNER ANMÄRKNING: Vinnaren kommer att bli underrättad inom en (1) månad från Sweepstakes sista dag, via e-post och / eller enligt sponsors eget gottfinnande, via telefon eller post. Om vinnaren inte svarar på sponsors anmälan eller inte accepterar priset inom fem (5) arbetsdagar efter anmälan, anses priset förverkade och en alternativ vinnare kommer att väljas. Om en eller flera potentiella vinnare inte svarar enligt ovan, avböjer priset eller underlåter att lämna undertecknade avtalsförklaringar eller utgåvor, kommer en sådan Vinnare (s) att förlora priset och sponsorn väljer ett alternativt Vinnare (er) från övriga bidragsberättigade deltagare. Om någon alternativ inte svarar eller avvisar priset, kommer sponsorn att använda ett rimligt antal försök, efter eget gottfinnande, att tilldela priset till en annan suppleant (er), men om det inte går att göra det, Priset (er) kommer slutligen att förverkas och sponsorn har inget ytterligare ansvar i samband med tävlingarna. Förteckning över vinnare (er): För Winner (erna), skicka ett separat självadresserat, stämplat kuvert till Juni 2018 Kvinnors dag Vinn det Sweepstakes Vinnarnas lista, Hearst Communications, Inc., 300 West 57th Street NY, NY 10019 inom två (2) månader från vinnarens anmälningsdatum enligt ovan.

Architec Sweepstakes: Ange början 12 maj 2018, klockan 12:01 (ET) till och med 12 juli 2018, klockan 11:59 (ET) (“Inträdesperiod”). Gå till womansday.com/giveaways på en dator eller trådlös enhet och fyll i och skicka in formuläret enligt anvisningarna på skärmen. Observera att din anmälan inte kommer att slutföras tills du har fyllt i det officiella formuläret och skrivit in din kontaktinformation. Priser och ungefärligt försäljningsvärde: En vinnare kommer att få Architecs Madeira Cocotte 0,5 QT, Madeira Cocotte 3 QT, Edge Grain Jumbo Block, End Grain Round Chop Block och Ashwood + Matte Honed White Marble Board (ARV: $ 420). Totalt ARV av alla priser som tilldelats: $ 420. Eventuell skillnad mellan det angivna ARV och det faktiska värdet av priset kommer inte att tilldelas i någon form.