sliko

URADNA PRAVILA

NE POTREBUJEJO NAKUP, KI JIH UPORABLJAJO ALI WIN. NAKUP ALI PLAČILO KAKRŠNE KOLI VRSTE NE POVEČAJO VAŠIH POŠILJKOV

1. Kako vstopiti:September Družinska prireditev za nagradne igre (“nagradne igre”): na voljo sta dva (2) načina za začetek od 8. 3. 2015 do 12:01 (ET) do 10. 3. 2015 ob 23:59 (ET) ( “Obdobje vstopa”): bodisi (i) pojdite na womansday.com/groceries na računalniku in izpolnite ter poslati obrazec za prijavo v skladu z navodili na zaslonu ali (ii) brezžične prijave: prenesite aplikacijo WD za ženski dan z obiskom App Store, Amazon Marketplace ali Google Play. Nato uporabite svoj mobilni telefon, ki omogoča internetno povezavo, da skenirajte ikono za izboljšane številke Digimarc, ki je bila najdena v julijskem in avgustskem številu ženskih dnevov za te nagradne igre in v celoti dokončajte in oddajte uradni prijavni obrazec. OPOZORILO, DA VPRAŠANJE NI VKLJUČENO, dokler ne izpolnite obrazca za uradne prijave in vnesete svoje INFORMACIJE O KONTAKTU. Pomembno obvestilo: za obisk spletnega mesta za mobilne naprave se lahko zaračuna v skladu s pogoji vaše pogodbe o storitvi s svojim prevoznikom. Prosimo, da se obrnite na ponudnika mobilnih storitev glede vašega načrta oblikovanja cen. Za sodelovanje prek mobilnega telefona morate uporabljati napravo za pametne telefone. Vsi ponudniki mobilnih telefonov ne opravljajo potrebne storitve za sodelovanje. Preverite svoje zmožnosti telefona za določena internetna navodila. Če vaša poraba podatkov presega tisto, kar vam je dodelil vaš načrt podatkov, bi vam lahko zaračunal dodatne pristojbine s strani svojega prevoznika. O morebitnih vprašanjih v zvezi z vašim računom se obrnite na ponudnika mobilnih storitev. Izbor zmagovalca: zmagovalec [s] (posameznik in kolektivno, “zmagovalec”) bo izbran na okrog 10/15/2015 ali okrog 10/15/2015 pri naključnem izvleku med vsemi prejetimi prejetimi vpisi. V primeru, da sponzor ne prejme nobenega upravičenega vstopa, ima sponzor pravico preklicati nagradne igre. Risba bo potekala po ženskah, katerih odločitve so dokončne. Kvote zmagovanja bodo odvisne od skupnega števila prejetih upravičenih vstopov. V primeru, da Kanadčani izpolnjujejo pogoje za vstop, kot je določeno v spodnjem odstavku spodaj, in če je kanadski zmagovalec, mora zmagovalec pravilno odgovoriti na vprašanje matematičnega preverjanja znanja kot pogoj za prejem nagrade. Nagrade in približna vrednost na drobno: ena (1) dobitnik prejme Texas Instruments TI-84 Plus CE grafični kalkulator (skupaj ARV: 130 USD). Kakršna koli razlika med navedenim ARV in dejansko vrednostjo nagrade se ne dodeli v nobeni obliki.

2. Obvestilo o zmagovalcu: Zmagovalec bo obveščen v roku enega (1) meseca od zadnjega dne oddaje, po elektronski pošti in / ali po naročilu sponzorja, po telefonu ali po pošti. V primeru, da se zmagovalec ne odzove na obvestilo Sponzorja ali ne sprejme nagrade v petih (5) delovnih dneh po obvestilu, se nagrada šteje za zaseženo in izbrani nadomestni zmagovalec. V primeru, da kateri koli ali več potencialnih zmagovalcev ne odgovori, kot je navedeno zgoraj, zavrne nagrado ali ne zagotovi podpisanih izjav ali objav, se šteje, da bodo zmagovalci izgubili nagrado, sponzor pa bo izbral nadomestnega Zmagovalec (-i) od preostalih upravičencev. Če kateri koli namestnik (a) podobno ne odgovori ali zavrne nagrado, bo sponzor po svoji presoji uporabil razumno število poskusov, da nagrado (e) dodeli drugemu nadomestnemu (-i) članu, vendar, če tega ne more storiti, nagrada (-e) bo končno zasežena, sponzor pa v zvezi s to nagradno igro ne bo imel več odgovornosti. Seznam zmagovalcev: Za ime (-e) zmagovalca (-ov) pošljite ločeno samopregledano, žigosano ovojnico na ženski dan September Homework Helpers Sweepstakes Winners ‘List, Hearst Communications, Inc., 300 West 57th Street NY, NY 10019 v dveh (2) mesecih od datuma obvestila Winner, kot je navedeno zgoraj.

3.ENTRIES: Omejite en (1) vstop na osebo na dan za nagradne igre. Več vnosov iz iste osebe na dan bo diskvalificiran. Vnosi so last sponzorja in se ne bodo vrnili. Dokazilo o predložitvi ni dokazilo o prejemu. Če je to primerno, bodo diskvalificirani nečitljivi, netočni, izgubljeni, pozni, napačno usmerjeni ali nepopolni ali vstopni obrazci, ki so bili nedovoljeni. Spletni ponudniki morajo imeti veljaven e-poštni naslov in prijavitelj je odgovoren za posodobitev sponzorja vseh sprememb e-poštnega naslova. Če pride do spora glede identitete spletnega ponudnika, bo nagrada podeljena pooblaščenemu imetniku računa na e-poštni naslov. “Imetnik pooblaščenega računa” je fizična oseba, ki ji dodeli e-poštni naslov ponudnik internetnih storitev, ponudnik spletnih storitev, prevoznik ali druga organizacija (npr. Podjetje, izobraževalna ustanova itd.), Ki je odgovorna za dodeljevanje e-poštne naslove za domeno, povezano s predloženim e-poštnim naslovom.

4.POSOČNOST: Odprt za zakonite prebivalce 50 Združenih držav Amerike in District of Columbia, ki so 21 let ali več v svoji državi ali na ozemlju stalnega prebivališča ob vstopu. Prav tako se lahko prijavijo pravni rezidenti Kanade (razen Quebeca), ki so v času vstopa dosegli zgoraj omenjeno starost v provinci bivanja. Odpoved v Portoriku in kjer je prepovedano z zakonom. Zaposleni Sponzorja, njegovih staršev, podružnic in hčerinskih družb, sodelujočih agencij za oglaševanje in promocijo, neodvisnih ocenjevalnih organizacij in dobaviteljev nagrad (in člani njihove bližnje družine in / ali tisti, ki živijo v istem gospodinjstvu vsakega takega zaposlenega) niso upravičeni.

5. POGOJI UDELEŽBE: Za stroške, ki niso izrecno vključeni v opis nagrade in vse davke, velja izključno zmagovalec. Vsaka nagrada se dodeli »kot je« brez garancije ali garancije, bodisi izrecne ali implicitne izven proizvajalčeve omejene garancije. Noben prenos, dodelitev ali zamenjava nagrade ni dovoljen, razen sponzorja si pridržuje pravico nadomestiti nagrado za postavko enake ali večje vrednosti v primeru, da oglaševana nagrada ni na voljo. Zmagovalec mora izpolnjevati vse veljavne zvezne, državne, pokrajinske, če imajo Kanadčani pravico vstopa in lokalne zakone, pravila in predpise. Vsi zvezni, državni in lokalni davki ter vsi drugi stroški, ki niso posebej določeni v teh uradnih pravilih, so izključno odgovornost Winnerja. Če je dejanska maloprodajna vrednost katere koli nagrade Winner 600 dolarjev ali več, mora zmagovalec izpolniti obrazec W9 in ponuditi sponzorja svojo številko socialnega zavarovanja za davčne namene. Obrazec IRS 1099 bo izdan v imenu zmagovalca (ali, če je mladoletnik v imenu mladoletnika) za dejansko vrednost prejetih nagrad. Sponzor ne prevzema nikakršne odgovornosti ali obveznosti do zmagovalca ali potencialnega zmagovalca, ki ni zmožen ali ni na voljo za sprejemanje ali uporabo nagrad, kot je opisano tukaj. Udeleženci se strinjajo, da jih zavezujejo pogoji teh uradnih pravil in odločitve Sponzorja, ki so dokončne in zavezujoče za vsa vprašanja, ki se nanašajo na te nagradne igre. Zmagovalec (in starš ali zakoniti skrbnik, če je zmagovalec mladoletnik) lahko zahteva, da podpiše in vrne izjavo o upravičenosti, izdajo odgovornosti in kadar je pravno dopustna javna objava v roku sedmih (7) dni po datumu prvega poskusnega obvestila. Neupoštevanje tega roka lahko povzroči izgubo nagrade in izbiro nadomestnega zmagovalca. Vračilo obvestila o nagradi / nagradi kot nedodeljeno lahko povzroči diskvalifikacijo in izbiro nadomestnega zmagovalca. Zmagovalec se s tem strinja tudi, da bo podpisal vse dokumente, potrebne za prenos avtorskih pravic na njegov vložen vpis, če je potrebno, sponzorju v sedmih (7) dneh po datumu prvega poskusnega obvestila. Udeleženec z vstopom odobri sponzorju in katerim koli njegovim povezanim podjetjem in hčerinskim podjetjem, sodelujočim agencijam za oglaševanje in promocijo ter dobaviteljem nagrad, da uporabijo prijavo udeleženca (vključno s spremenjeno obliko vnosa), če obstaja, za uredniško, oglaševalsko in promocijsko brez dodatnega nadomestila, razen če to ni prepovedano z zakonom. Če se sponzorju predloži podoba sponzorju kot zahteva za vstop, se udeleženci strinjajo, da imajo vse pravice za uporabo poslanih fotografij in omogočijo Sponzorju, kateremu koli od njegovih podružnic in hčerinskih podjetij, sodelujočim agencijam za oglaševanje in promocijo ter dobaviteljem nagrad, da ponovno uporabijo katero koli od slike, brez kakršne koli odgovornosti za uredniške, oglaševalske in promocijske namene. Poleg tega sprejemanje nagrade Winner pomeni dovoljenje za sponzorja ter katera koli podružnica in podružnice, sodelujoče agencije za oglaševanje in promocijo ter dobavitelje nagrad za uporabo nagradnega imena in / ali podobnosti in biografskega gradiva za uredniške, oglaševalske in promocijske namene brez dodatne odškodnine, razen prepovedano z zakonom. Z nagrado se Winner strinja, da bo sponzor, svoje oglaševalske in promocijske agencije in njihove matične družbe, hčerinske družbe, podružnice, partnerje, predstavnike, naslednike, pooblaščence, uslužbence, direktorje in zaposlene neškodljive za morebitno škodo ali škodo, povzroči udeležba v nagradnih skladih ali sprejem ali uporaba nagrade. Sponzor ni odgovoren za kakršnokoli tiskanje, tipografsko, mehanično ali drugo napako pri tiskanju ponudbe, upravljanje zložencev ali pri razglasitvi nagrade.

6.INTERNET / MOBILE: Sponzor ni odgovoren za napake pri elektronskem prenosu, ki so posledica opustitve, prekinitve, izbrisa, napake, zamude pri delovanju ali prenosa, kraje ali uničenja ali nepooblaščenega dostopa do ali spreminjanja vstopnega gradiva ali tehnične, omrežne, telefonske opreme, elektronske, računalniške, strojne ali programske napake ali kakršne koli omejitve ali nenatančne prenose informacij o vstopu s strani sponzorja ali predavatelja zaradi tehničnih težav ali prometnih zastojev na internetu, na katerikoli spletni strani ali prek mobilnega telefona ali katere koli kombinacije teh naprav . Če iz katerega koli razloga del interneta ali mobilnega telefona programa ne more delovati, kot je bilo načrtovano, vključno z okužbo z računalniškim virusom, hrošči, nedovoljenimi posegi, nepooblaščenimi posegi, goljufijami, tehničnimi napakami ali drugimi vzroki, ki poškodujejo delovanje uprave, varnost, poštenost, integriteto ali pravilno vodenje te nagradne igre, si sponzor pridržuje pravico po lastni presoji, da prekliče, prekine, spremeni ali prekine oddajo. Sponzor si pridržuje pravico, da izbere zmagovalce iz upravičenih vstopov, ki jih prejme od datuma prenehanja. Sponzor nadalje si pridržuje pravico, da diskvalificira vsakega posameznika, ki kdo vstopi v postopek vstopa. Sponzor lahko udeležencu prepoveduje udeležbo v nagradnih igrah, če ugotovi, da navedeni udeleženec poskuša oslabiti legitimno delovanje nagrad, tako da goljufanje, vdiranje, prevare ali druge nepoštene igralne navade ali namerava zlorabljati, groziti ali nadlegovati druge udeležence. Pozor: Vsak poskus udeleženca, da namerno poškoduje katerokoli spletno stran ali spodkopava legitimno delovanje nagradnih iger, je kršitev kazenskih in civilnih zakonov in v primeru takšnega poskusa si pridržuje pravico, da od takega udeleženca zahteva odškodnino v najširšem obsegu zakona.

7.DISPUTI / IZBIRA PRAVA: Razen kadar je prepovedano, se vsak udeleženec strinja, da: (1) se vsi in vsi spori, zahtevki in vzroki za dejanja, ki izhajajo iz te nagrade ali so povezani z njimi, razreši posamično, ne da bi se zatekla k kakršni koli obliki razrednega delovanja in izključno državna ali zvezna sodišča v New Yorku v NJ, (2) vse terjatve, sodbe in nagrade se omejujejo na dejanske stroške, ki so nastali v teku, vendar v nobenem primeru niso odvetniški stroški; in (3) brez kazni, naključne, posebne, posledične ali druge škode, vključno brez omejitev, se lahko dodeli izgubljeni dobiček (skupaj “posebne odškodnine”) in (4) se udeleženec odreče vsem pravicam do uveljavljanja posebnih odškodnin in vseh pravic do se takšna škoda pomnoži ali poveča. Zakon o državi New York, brez sklicevanja na pravila prava New Yorka, ureja odlagališča in vse vidike, povezane z njimi.

8.SPONSOR: Pokrovitelj te nagradne igre je Hearst Communications, Inc., 300 W. 57th Street, New York, NY 10019.