ชิงโชค
การแจกกรกฏาคม 2016: รายชื่อผู้ชนะ!
ชิงโชค
แจก – ผู้ชนะ Givaway ที่ WomansDay.com
ชิงโชค
แจก – ผู้ชนะ Givaway ที่ WomansDay.com
ชิงโชค
การแจกของกันยายน 2016: รายชื่อผู้ชนะ!
ชิงโชค
แจก – ผู้ชนะ Givaway ที่ WomansDay.com
ชิงโชค
การแจกจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2015: รายชื่อผู้ชนะ!
ชิงโชค
แจก – ผู้ชนะ Givaway ที่ WomansDay.com
ชิงโชค
การแจกมีนาคม 2015: รายชื่อผู้ชนะ!