ภาพ

เคทเซียร์ส

ระดับทักษะ: ผู้เริ่ม

วัสดุ: ระดับช่างไม้ ดินสอ; ไม้บรรทัด; เทปจิตรกรในความกว้างสารพัน; พู่กันโฟม สีน้ำเงินยางพาราภายใน.

ทิศทาง:

1. ใช้ระดับช่างไม้เบา ๆ วาดเส้นดินสอผ่านผนังที่เกี่ยวกับระดับสายตา.

2. วาดเส้นด้านบนและด้านล่างบรรทัดแรกเส้นเว้นวรรค 2 นิ้วถึง 12 นิ้วออกจากกันตามต้องการ.

3. ใช้เทปแต่ละสายโดยใช้ความกว้างของเทปสารพันเพื่อสร้างลายบนผนัง.

4. วาดแถบระหว่างสายของเทปโดยเริ่มจากขอบเทปและเล็งไปที่ศูนย์กลางของแต่ละวง ทาเคลือบหลายสีถ้าจำเป็น ถอดเทปออก ปล่อยให้แห้ง.

5. ใช้พู่กันขนาดเล็กเพื่อสัมผัสขอบด้านบนหากจำเป็น.