งานฝีมือ ideas

วันสตรี

Rivky Koenig ผู้ประพันธ์ Crafting Jewish ให้คำแนะนำแบบทีละขั้นตอนในการสร้างชิ้นส่วนแบบดั้งเดิมของชาวยิวนี้

1. แนบจุดกาว (มีที่ร้านค้าหัตถกรรม) ไปที่พื้นของเก้าเทียนแก้ว candleholders กับหนึ่งสูงกว่าที่เหลือ.

2. วางเทียนขึ้นบนถาดที่แคบยาวและสูงที่สุดปลายข้างหนึ่ง.

3. กดลงบนแต่ละยึดติดกับถาดใส่หินแก้วสีฟ้าหรือลูกปัดลงในถาด.

4. เติมแก้วแต่ละแก้วครึ่งน้ำแล้วเพิ่มสีอาหารสีฟ้า 1 หรือ 2 หยดลงในแก้วแต่ละแก้ว.

5. เทน้ำมันมะกอกประมาณ 0.5 นิ้วลงในเทียนไข ปล่อยให้น้ำมันชำระแล้ววางไส้ตะเกียงลอยในแก้วแต่ละ.