บรรณาธิการเป็นทรัพยากรที่ดีที่สุด! ลองเปลี่ยนวิธีนี้เป็นงานของพวกเขาที่จะทราบปัญหาล่าสุดและแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในสาขาที่เฉพาะเจาะจงของพวกเขา และที่ WomansDay.com เราได้ตัดสินใจที่จะนำความรู้จากผู้เชี่ยวชาญมาใช้ ในการทำเช่นนี้เราได้สร้างชุดวิดีโอที่บรรณาธิการจากแผนกแฟชั่นความงามและไลฟ์สไตล์ของนิตยสารใช้เวลาในการตอบคำถามที่คุณส่งมา ตรวจสอบรายสัปดาห์เพื่อให้คะแนนความรู้พิเศษเฉพาะในสิ่งต่างๆเช่นการผูกผ้าพันคอการใช้เครื่องสำอางค์ที่มีสีสันและอื่น ๆ อีกมากมาย! สัปดาห์นี้ปรับแต่งเพื่อเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องในการใช้เทปสองด้าน – การติดตั้งตู้เสื้อผ้าแบบหยิกใน!