วันนี้วันที่ 29 ตุลาคมเป็นวันเกิดของอินเทอร์เน็ต ฉันประหลาดใจที่ได้เรียนรู้ว่าอายุ 40 ปี (และฉันคิดว่า ผม อายุได้ดี) ได้รับนี้หมายถึงการเริ่มต้นของเวิลด์ไวด์เว็บที่เต็มเปี่ยม แต่เพื่อครบรอบของข้อความแรกที่ส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เดินทางจากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ UCLA ไปที่ Stanford และมีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น แต่เส้นทางที่ทำให้มันกลายเป็นเส้นทางหนึ่งของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา.

อ่าน [link href = “http://www.cnn.com/2009/TECH/10/29/kleinrock.internet/index.html” target = “_ blank” link_updater_label = “ภายนอก”] การสัมภาษณ์ของ CNN

Lauren Kuczala