จะทำอย่างไรเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ Freezes Up – Freezes คอมพิวเตอร์

ครั้งต่อไปที่คอมพิวเตอร์หยุดนิ่งให้หลีกเลี่ยงการกระตุ้นให้โยนออกจากหน้าต่างที่ใกล้ที่สุด เชื่อหรือไม่ส่วนใหญ่มีการแก้ไขอย่างรวดเร็ว (รอแป้นพิมพ์ของคุณยังตอบสนองต่อคำสั่ง) ในวิดีโอด้านล่าง Associate Editor Meghan Ahearn จะแสดงวิธีการจัดการกับเครื่องที่ไม่ตอบสนอง ตรวจสอบออก.

Loading...