เนื่องจากความตายที่ไม่เหมาะสมของไมเคิลแจ็คสันหลาย ๆ ผลิตภัณฑ์จึงเกิดขึ้นพร้อมกับความคล้ายคลึงกันระหว่าง King of Pop กับพวกเขา บางรายการเช่นเสื้อยืดและโปสเตอร์ดูเหมือนเป็นแบบธรรมชาติ ขณะที่คนอื่นชอบ ใบเรียกเก็บส่วยนี้

รู้สึก– Meghan Ahearn