Zistite, ako recyklovať kazety VHS na WomansDay.com

žena mailing a package

JIU

Teraz, keď DVD prevzali, má každý hromadu starých kaziet VHS, ktoré zhromažďujú prach. Ak ich chcete vyhnúť zo skládok, nechajte ich zaslať poštou na adresu Alternative Community Training, nezisková spoločnosť z Missouri, ktorá poskytuje pracovné príležitosti ľuďom so zdravotným postihnutím.

Pracovníci vymažú pásky, predávajú tie, ktoré sú v dobrom stave a recyklujú plastové časti zvyšku. Už zatiaľ recyklovali viac ako 1 milión kaziet. Pošlite kazety (za lacnejšiu poštovú sadzbu USPS) na adresu:

ACT
2200 Burlington
Columbia, MO 65202

Loading...