Ett nytt virus relaterat till SARS som kallas Mellanöstern Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) hävdar ett annat liv igår. Hittills dödade över hälften av de smittade människorna, var MERS-CoVs senaste offer en 65-årig franskman, som började uppleva andningssymtom efter att ha återvänt från Dubai i mitten av april. Människans sjukhus rumskamrat har också diagnostiserats med viruset. Före tisdagens död har Världshälsoorganisationen (WHO) rapporterat att det nya viruset från september 2012 är ansvarigt för totalt 49 smittade offer, inklusive 27 dödsfall.

Generaldirektören för WHO, Margaret Chan, sa att det inte är känt hur folk kontraherar viruset eller där viruset döljer sig. “Innan vi svarar på dessa frågor, säger Chan,” vi är tommahänder när det gäller förebyggande. Det här är alarmklockor. Och vi måste svara. ” Även om WHO märkt viruset ett “hot mot hela världen”, är väldigt få saker kända om viruset. Några av de bekräftade faktana är: Viruset kan spridas från mänsklig kontakt, de flesta offren har varit äldre män och många av de smittade kan kopplas tillbaka till Mellanöstern.

Virusen i familjen coronavirus, som MERS, orsakar olika sjukdomar. Människor som är smittade drabbas av symptom som sträcker sig från förkylning till SARS, svår akut respiratorisk syndrom, som dödade 800 personer världen över 2003. För närvarande uppmanar Chan och WHO att undersöka viruset snabbt och med försiktighet.

Vad tycker du om det nya SARS-liknande viruset? Dela dina tankar i kommentarerna nedan.