unge with headache

Bildkälla / Getty Images

Vuxna är inte de enda som får dessa försvagande huvudvärk; 5 till 10 procent av barnen i USA får migrän, säger Marcy Yonker, MD, chef för det pediatriska huvudvärkprogrammet på Phoenix Children’s Hospital. Telltale tecken: måttlig till svår huvudvärk (ofta på bara en sida) som varar minst en timme och förvärras av rutinaktivitet som att spela. Smärtan åtföljs också av illamående och / eller kräkningar samt känslighet för ljus och ljud. Din barnläkare ska kunna göra en diagnos baserad på symptomen och genom att utesluta andra problem genom att testa reflexer och muskelstyrka och undersöka ögonen. (En MR är sällan nödvändig, säger Dr. Yonker.)

För milda fall kan barns ibuprofen hjälpa till. mer allvarliga fall kan kräva receptbelagda läkemedel eller ett besök hos en specialist. Ingen vet exakt vad som orsakar migrän, men “om du är utsatt för dem, finns det en 50 procent chans att dina barn kommer att få dem vid någon tidpunkt”, säger Dr. Yonker.