bild

Getty Images

Klar att rengöra din medicinska skåp? Följ mat- och drogadministrationens (FDA) riktlinjer för bortskaffande av gamla eller utgåde mediciner för att hålla dig och de där omkring dig trygg och hälsosam.

1. Se till att du följer alla instruktioner för bortskaffande på etiketten. Spola läkemedel när du är instruerad att göra det. Chris Kelly, pressansvarig för FDA, förklarar: “Det här är särskilt bekymrat för de läkemedel som kan vara skadliga, till och med dödliga, i en enda dos om de tas av någon annan än vilken läkemedlet ordinerades för. Denna metod för bortskaffande garanterar att hotet om skada kan helt och otvetydigt tas bort från hemmet. ”

2. Om instruktioner inte anger behovet av att spola, kan läkemedel kastas bort. Ta medicinen ur sin ursprungliga behållare och placera den i en säkrare behållare, till exempel en påse eller burk, för att förhindra läckor.

3. Använd gemenskapens återvinningscentraler. “Gemenskapens återtagningscentraler är program som vanligtvis finns på lokal nivå som hjälper konsumenterna att kassera onödiga läkemedel på ett säkert sätt.” säger Kelly. Sök online för centra i ditt område.

4. Dölj eller repor etiketten på medicinen för att skydda personlig information.

5. Ge aldrig din medicin till någon annan även när du inte längre använder den.

6. Kontrollera alltid med en läkare om du har några frågor.

För att lära dig mer om läkemedels utgångsdatum, kolla in 10 Medicine Cabinet Secrets