bild

Comstock

Du har kanske hört att före diabetes (borderline diabetes) blir allt vanligare vid tidigare åldrar tack vare fetma-epidemin. Nu kan du lägga till högt kolesterol och högt blodtryck i listan.

“När hjärtproblemet börjar ung, har det en stor inverkan på livslång hälsa”, säger Judith A. Groner, MD, klinisk professor i barnläkemedel vid Ohio State University College of Medicine. Till exempel visade en nyligen genomförd studie att unga vuxna med pre-hypertension var mer benägna att utveckla kalciumfyndigheter i sina artärer (vilket kan leda till hjärtattacker) när de blev äldre. Barnläkare tar rutinmässigt blodtrycksmätning på alla barn 3 år och äldre, säger doktor Groner, men föräldrarna bör fråga om läsningen är normal för barnets ålder, kön och höjd. Överviktiga och överviktiga tonåringar – och de med en familjehistoria av högt kolesterol eller tidig hjärtsjukdom – bör ha sitt kolesterol uppmätt minst en gång om året.