Rodina v Belfaste v Írsku bola pripravená čo najlepšie pripomenúť, že ich starý otec stále nad nimi sleduje, viac ako 20 rokov po svojom pobyte.

Rodina, ktorá renovovala svoj štvrtý generátor holičstva, našla tajnú poznámku zakrývajúcu sa za zrkadlom. Spočiatku bola rodina omráčená – ale pri bližšom pohľade si uvedomili, že poznámka zostala ich dedko, Tommy Donnelly, ktorý zomrel pred 22 rokmi.

Jeho vnuk, Alan Donnelly, 22, ktorý je štvrtou generáciou holička, bol ten, kto našiel poznámku. Alan povedal: “Tommy zomrel, keď som bol len pár mesiacov, takže nájdenie správy bolo neuveriteľné, bolo by schopné získať náhľad na to, aké je jeho zmysel pre humor a vnuk zanechať takúto správu.”

Poznámka bola označená dátumom 21. novembra 1990 a prečítali si “A šťastie ďalšiemu, kto sa ich pokúša presunúť!” s odkazom na mimoriadne veľké zrkadlá, ktoré sa rodina konečne rozhodla nahradiť. Poznámka bola podpísaná “Pán T. Donnelly”.

alan povedal, “keď som to videl, bol som skutočne šokovaný […] Obrátil som sa k môjmu otcovi…a vysvetlil, že jeho otec vždy robil také veci. “

Poznámka bola nájdená 5. septembra, presne 22 rokov až do dňa, kedy Donnelly zomrel.

[cez Mirror.co.uk